Make your own free website on Tripod.com

 Keramika Darja, Ferdo      Kanal ob Soči

Pogled na stari del Kanala s tolminske strani

Neznan lončar pri delu

Doma: Gradnikova 24   tel. 05/ 3051 467

 Atelje: Pionirska 6     tel. 031/ 682 971 Ferdo Žorž    E-pošta

             5213 Kanal            031/ 867 872 Darja Žorž     E-pošta

število obiskov

12 oktober 2004